UBND Thị xã họp giao ban định kỳ tháng 9/2019

Đăng ngày 10/09/2019

Sáng 10/9, UBND Thị xã tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ – Chủ tịch UBND Thị xã. Đại diện các phòng, ban, ngành Thị xã và lãnh đạo 7 phường tham dự.

gb1

Trong tháng 8, UBND thị xã đã chỉ đạo, triển khai đạt nhiều kết quả: kết nối UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan để trình phê duyệt các quy hoạch, điều chỉnh đường Bình Minh, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đấu giá khu vui chơi giải trí Cửa Hội, tham mưu kế hoạch GPMB các khu đấu giá, phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân; phát động phong trào thi đua trong nhân dân, đảm bảo tiến độ công trình chào mừng 25 năm thành lập thị xã và lập phương án đầu tư một số công trình; giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, tiếp tục phân cấp xử lý; tổ chức ra quân giải toả hành lang giao thông, vệ sinh môi trường, diễn tập sẵn sàng chiến đấu tại phường Nghi Hoà.

gb2

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: các công trình chào mừng 25 năm ở các phường, trường học chưa rõ nét; thu gom rác thải đặc biệt cây xanh đã chặt tỉa chưa triệt để; giải toả hành lang giao thông một số phường chưa đạt hiệu quả cao.

gb3

Trong cuộc họp các đồng chí lãnh đạo thị xã, trưởng phòng, ban trao đổi về những khó khăn hạn chế còn tồn đọng trong tháng. Từ đó bàn giải pháp để hoàn thành trong tháng này và kinh nghiệm cho những tháng tiếp theo.

gb

Kết luận cuộc họp đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao kết quả đạt được và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9: tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết HĐND thị xã lần thứ 11; rà soát đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm ở các phường; làm tốt bảo vệ dự toán và thu chi ngân sách nhằm bảo vệ kế hoạch 2020; tập trung chuẩn bị tổng kết du lịch chuẩn bị cho năm tiếp theo; thu các loại thuế trên địa bàn và giải pháp chống thất thuế; thành lập đoàn thanh tra quản lý thuế trên địa bàn; tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, giải toả hành lang GT, hệ thống mương; đẩy mạnh tăng cường quảng bá du lịch; ổn định tổ chức năm học 2019-2020; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách.

Hoàng Anh – Duy Quý