Cửa Lò phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch giai đoạn 2023 – 2025

Đăng ngày 22/03/2023

UBND thị xã Cửa Lò triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 22/3/2023, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch giai đoạn 2023 – 2025. Các đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Trường Giang – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy,  phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa thông tin, Giáo dục đào tạo, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn Cửa Lò, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND 7 phường, hiệu trưởng trường THPT và một số khách sạn trên địa bàn cùng đại diện các khoa, phòng trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên thực trạng trình độ tay nghề của người lao động ở địa phương, doanh nghiệp cũng như nhu cầu đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Đề án của UBND thị xã về “Nâng chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở đó, UBND thị xã, Trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch Cửa Lò giai đoạn  2023 – 2025. Trong đó nêu rõ đối tượng, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nguồn kinh phí và nhiệm vụ của mỗi bên. Riêng nhà trường đảm nhận tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý; đào tạo nghề cho người lao động đảm bảo nguồn nhân lực sau khi đào tạo phải nắm bắt được kiến thức, thành thạo kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch gắn với  xây đô thị du lịch Cửa Lò với hệ thống khách sạn cao cấp, các điểm vui chơi, các di tích lịch sử,  văn hóa hấp dẫn du khách.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND các phường tập trung rà soát các đối tượng để phối hợp với phòng Lao động Thương binh và xã hội, Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An triển khai các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề. Đối với các khách sạn phải tuyển chọn những lao động đã qua đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo nghề cho người lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch.
Hữu Lương  – Duy Quý

UBND thị xã Cửa Lò triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 22/3/2023, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch giai đoạn 2023 – 2025. Các đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Trường Giang – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy,  phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa thông tin, Giáo dục đào tạo, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn Cửa Lò, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND 7 phường, hiệu trưởng trường THPT và một số khách sạn trên địa bàn cùng đại diện các khoa, phòng trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên thực trạng trình độ tay nghề của người lao động ở địa phương, doanh nghiệp cũng như nhu cầu đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Đề án của UBND thị xã về “Nâng chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở đó, UBND thị xã, Trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch Cửa Lò giai đoạn  2023 – 2025. Trong đó nêu rõ đối tượng, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nguồn kinh phí và nhiệm vụ của mỗi bên. Riêng nhà trường đảm nhận tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý; đào tạo nghề cho người lao động đảm bảo nguồn nhân lực sau khi đào tạo phải nắm bắt được kiến thức, thành thạo kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch gắn với  xây đô thị du lịch Cửa Lò với hệ thống khách sạn cao cấp, các điểm vui chơi, các di tích lịch sử,  văn hóa hấp dẫn du khách.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND các phường tập trung rà soát các đối tượng để phối hợp với phòng Lao động Thương binh và xã hội, Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An triển khai các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề. Đối với các khách sạn phải tuyển chọn những lao động đã qua đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo nghề cho người lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch.
Hữu Lương  – Duy Quý
Chiều ngày 22/3/2023, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch giai đoạn 2023 – 2025. Các đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Trường Giang – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy,  phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa thông tin, Giáo dục đào tạo, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn Cửa Lò, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND 7 phường, hiệu trưởng trường THPT và một số khách sạn trên địa bàn cùng đại diện các khoa, phòng trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên thực trạng trình độ tay nghề của người lao động ở địa phương, doanh nghiệp cũng như nhu cầu đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Đề án của UBND thị xã về “Nâng chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở đó, UBND thị xã, Trường Cao đẳng Du lịch  – Thương mại Nghệ An xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch Cửa Lò giai đoạn  2023 – 2025. Trong đó nêu rõ đối tượng, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nguồn kinh phí và nhiệm vụ của mỗi bên. Riêng nhà trường đảm nhận tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý; đào tạo nghề cho người lao động đảm bảo nguồn nhân lực sau khi đào tạo phải nắm bắt được kiến thức, thành thạo kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch gắn với  xây đô thị du lịch Cửa Lò với hệ thống khách sạn cao cấp, các điểm vui chơi, các di tích lịch sử,  văn hóa hấp dẫn du khách.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND các phường tập trung rà soát các đối tượng để phối hợp với phòng Lao động Thương binh và xã hội, Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An triển khai các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề. Đối với các khách sạn phải tuyển chọn những lao động đã qua đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo nghề cho người lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch.
Hữu Lương  – Duy Quý