UBND thị xã Cửa Lò trả lời đơn thư kiến nghị của ông Hoàng Khắc Hùng chủ ki ốt Hùng Mai 117 và các hộ kinh doanh ốt bãi biển phía Đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 06/10/2022