UBND thị xã Cửa Lò ra quyết định xử phạt một số ki ốt kinh doanh ở khu vực bãi tắm Cửa Hội

Đăng ngày 29/05/2019

Theo thông báo của UBND phường Nghi Hòa, đến chiều ngày 29/5/2019 tại khu dịch vụ bãi tắm Cửa Hội vẫn còn 11/81 ki ốt chưa tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước triển khai dự án.

gt3

Căn cứ vào Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013; Nghị định 81, ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97, ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND thị xã Cửa Lò ra quyết định xử phạt các chủ ki ốt chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Đồng thời hoàn tất một số thủ tục để tiến hành cưỡng chế theo luật định.

                                                                                   Hữu Lương