UBND thị xã Cửa Lò giao ban tháng 5/2014

Đăng ngày 07/05/2014

Trong tháng 4/2014, các phòng, ban, ngành, đơn vị, phường xã ở Cửa Lò đã tập trung toàn bộ nhân vật lực để triển khai tốt các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ..Đặc biệt đã triển khai nhiều hoạt động để chào đón Khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò, được đông đảo du khách và người dân đánh giá cao. Theo đó, Cửa Lò đã làm khá tốt công tác tuyên truyền, quảng bá; Đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, công tác quản lý giả cả; Đón tiếp khách chu đáo, ân cần; Các chương trình văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng, hấp dẫn; Dự án Song Ngư Sơn đưa tua du lịch ra Đảo Ngư phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của du khách và người dân; Công tác vệ sinh-môi trường được đảm bảo hơn; Các vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo bước đầu được giải quyết tốt; Công tác thu thuế, thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm hoàn thành 49 % kế hoạch Hội đồng nhân dân giao trong cả năm..

Cũng trong tháng 4 và thời gian qua, Cửa Lò đã được Thủ tướng Chỉnh phủ đồng ý cho xây dựng thí điểm Đô thị du lịch; Cho trải thảm đường Bình Minh với số tiền 65 tỷ đồng; Bộ kế hoạch đầu tư-Bộ tài nguyên môi trường cho triển khai dự án chống biến đối khí hậu…

Tuy vậy, trong tháng 4 và nhất là trong những ngày đầu khai trương du lịch, việc quản lý và duy trì hoạt động của mô tô nước, việc quản lý giá của xe điện là chưa tốt..Việc các điểm bán hàng lưu niệm còn luôm nhuôm; Việc một số hộ dân, ki ốt du lịch ở  khu vực đường Bình Minh thuộc phường Thu Thủy đổ rác chưa đúng quy định; Việc bán hàng rong nơi khu vực lâm viên thu ộc phường Nghi Hương gây ảnh hưởng đến thảm cỏ, cây xanh cần được chẩn chỉnh..

Về công tác tháng 5 /2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Doãn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu kết luận buổi giao ban và giao nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở các phòng, đơn vị có liên quan tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động phục vụ du lịch; Triển khai tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn; Tập trung chỉ đạo, hộ trỡ người dân kinh doanh, sản xuất; Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; Các vấn đề an sinh xã hội; Triển khai tốt việc chuẩn bị tiêm phòng dịch sởi cho trẻ trên toàn thị xã..

                                                                    Khắc Giang