Kiểm tra việc xây dựng Trường chuẩn quốc gia tại THPT Cửa Lò 1

Đăng ngày 07/05/2014

Trường THPT Cửa Lò 1 có 27 lớp với hơn 1000 học sinh. Từ năm 2001, Trường đã tham mưu với thị ủy, UBND thị xã về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Trong quá trình thực hiện, nhà trường đã bám sát các tiêu chí trước và sau khi đạt chuẩn. Trong đó, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và quốc gia đạt gần 42%, 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo. Tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban hàng năm không quá 1%, trên 7% xếp loại học lực giỏi, trên 90% xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Công tác xã hội hóa cũng được thực hiện đúng tiêu chí, góp phần nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường.

Tại buổi làm việc, Đoàn sám sát HĐND tỉnh đã ghi nhận những ưu điểm Trường THPT Cửa Lò 1 đã đạt được, như triển khai chủ trương sớm, đã gắn chặt với địa phương, với thị ủy, UBND, HĐND. Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ rõ: quá trình duy trì và phát triển trường chuẩn Quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt thời gian, do đó, đây cũng là hạn chế mà trường THPT Cửa Lò 1 cần khắc phục trong thời gian tới.

Thanh Vân – Đậu Thuận