UBND Thị xã Cửa Lò được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008

Đăng ngày 20/03/2014

đã hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn khoa học và công nghệ KIS tư vấn cho các phòng ban chuyên môn của UBND Thị xã xây dựng 125 quy trình, biểu mẫu theo đề án 30 và mô hình khung theo TCVN ISO 9001 : 2008. Đến ngày 31/12/2013, UBND Thị xã Cửa Lò đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 trong hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Việc ứng dụng thành công hệ thồng quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 trong cơ quan UBND Thị xã Cửa Lò đã mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc cải cách hành chính. Đáp ứng các thủ tục nhanh gọn cho người dân và tạo môi trường thuận lợi cho cho các nhà đầu tư khi đầu tư trên địa bàn thị xã Cửa Lò./.
.

Theo: Nguyễn Thị Yến-Phòng kinh tế TX Cửa Lò