UBND Phường Nghi Hòa và Nghi Hải: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Đăng ngày 22/04/2014

Hơn 150 học viên là quản lý, nhân viên các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn 2 phường Nghi Hải và Nghi Hòa tham dự lớp tập huấn; Trong thời gian một buổi, các học viên được cán bộ Trung tâm y tế  Thị xã Cửa Lò quán triệt nội dung các chính sách, quy định về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời hướng dẫn cách xây dựng các bếp ăn tập thể đảm bảo  các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm.

UBND phường Nghi Hải và Nghi Hòa cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2014 cũng như các văn bản quy định của thị xã đối với các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Dịp này, các nhà hàng, khách sạn ở phường Nghi Hòa và Nghi Hải đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2014 với chính quyền địa phương. Mục đích là góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân địa phương cũng như du khách khi về với Cửa Lò.

                                                                                                                                                                       Hữu Lương – Tạ Nhật