Cửa Lò tập huấn tổng rà soát chính sách người có công với Cách mạng

Đăng ngày 22/04/2014

 Trong thời gian 1 buổi, các học viên được quán triệt nội dung chỉ thị số 23, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phối hợp giữa Bộ lao động – Thương binh xã hội và Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015; Thông tư liên tịch giữa Bộ y tế với Bộ lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn khám giám định bệnh, tậ, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ; Các kế hoạch, quyết định, hướng dẫn, chương trình phối hợp của UBMTTQ, UBND tỉnh, sở lao động thương binh xã hội cũng như của thị xã Cửa Lò.

Đợt tập huấn này không chỉ quán triệt các chủ trương, chính sách mà còn hướng dẫn đội ngũ cán bộ các ban ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể nắm rõ quy trình rà soát, hướng dẫn các đối tượng kê khai làm thủ tục để những người có công với cách mạng được hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng và nhà nước.

                                                                                                                                                                                                                            Hữu Lương- Tạ Nhật