UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI, tổ chức hội nghị lần thứ XI

Đăng ngày 22/06/2023

Sáng 22/6, UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức hội nghị lần thứ XI để bổ sung Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã khóa VI; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; Sơ kết các chuyên đề liên quan đến hoạt động công tác Mặt trận. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lê Thanh Long  – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; các vị Ủy viên UBMTTQVN thị xã. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân, sự nỗ lực công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp  trên địa bàn thị xã đã góp phần động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác Mặt trận đã động viên được nhiều nguồn lực trong xã hội, khơi dậy sức mạnh, niềm tin của Nhân dân, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động, vận động thu hút sự hưởng ứng tích cực, sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân, tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận, tin tưởng, chung sức, đồng lòng, chia sẻ cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

Cùng với đánh giá những kết quả đã đạt được và hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị tập trung thảo luận chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; Sơ kết các chuyên đề liên quan đến hoạt động công tác Mặt trận.

Đồng thời hiệp thương cử bổ sung 2 Ủy viên UBMTTQVN  thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả đạt được và đưa ra một số định hướng để MTTQ thị xã thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Uỷ ban MTTQVN thị xã Cửa Lò  khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023; 10 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525/2012/NQLT-UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam; 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị  và 05 năm thực hiện NQLT 403/2017/NQLT-UBTVQH14-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh