UBMTQ Việt Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày 22/12/2022

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới Nhân dân và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024 của UBMTQ Việt Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức sáng 22/12. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần  Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các vị Ủy viên UBMTTQVN thị xã Cửa Lò.

   

Năm 2022, mặc dầu còn nhiều khó khăn song nhờ phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, sự nổ lực công tác của Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã đã góp phần động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. MTTQ đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội, khơi dậy sức mạnh, niềm tin của Nhân dân, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động được thực hiện tốt, thu hút sự hưởng ứng tích cực, sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân tham gia. Mặt trận tổ quốc đạt được nhiều kết quả rõ nét như tuyên truyền, vận động nhân dân giải tỏa 209 ki ốt, bãi giữ xe ở khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, ủng hộ các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, xây dụng các mô hình dân vận khéo, mô hình sinh kế. Đồng thời, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện chuyển đổi số trong công tác Mặt trận..

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2022, Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần  Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022; trên cơ sở đó nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm để MTTQVN thị xã Cửa Lò thực hiện trong năm 202. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ  và các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực rà soát, đánh giá các chương trình, đề án, mô hình dân vận khéo để nhân rộng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu,  thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Trần  Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2022 của UBMTTQVN tỉnh cho Ủy ban  MTTQ VN thị xã; UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò cũng khen thưởng cho 14 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

                                                                         Hữu Lương  – Ngọc Ánh