Hội CCB Nghi Hương tổng kết công tác hội năm 2022

Đăng ngày 22/12/2022

Sáng ngày 22/12, Hội CCB phường Nghi Hương tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Tiến Xuyên- Phó chủ tịch Hội CCB thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương, chi hội trưởng chi hội CCB 6 khối và đông đảo hội viên CCB phường cùng dự.  

Hội CCB phường Nghi Hương hiện có 438 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội khối. Năm 2022, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Thường trực CCB thị xã, sự lãnh đạo của Thường trực Đảng ủy phường, Hội CCB phường Nghi Hương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 một cách sát thực, hiệu quả. Trong hoạt động, Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của Hội cấp trên, coi trọng công tác định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Tổ chức thành công Đại hội CCB phường nhiệm kỳ 2022-2027; Phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy quân sự phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Tích cực, tiên phong đi đầu trong tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Huy động nguồn vốn tại chỗ với số tiền 350 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế; Giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã cho hội viên vay phát triển kinh tế với số dư nợ đến tháng 10/2022 đạt gần 3,7 tỷ đồng; Xây dựng 28 mô hình kinh tế trong sản xuất chăn nuôi, dịch vụ du lịch, và 8 mô hình ngõ phố văn minh và 6 mô hình vệ sinh môi trường, 41 mô hình phát triển kinh tế giỏi; 100% chi hội đã xây dựng được tuyến đường cờ, đường điện, pa nô góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương; Phối hợp tuyên truyền vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh phía Đông đường tháo dỡ, vận chuyển trả lại mặt bằng sớm cho thị xã. Các hội viên Hội CCB phường tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động như quỹ khuyến học, quỹ phụng dưỡng người cao tuổi và ủng hộ bão lụt tại huyện Kỳ Sơn với số tiền gần 300 triệu đồng. Cùng với đó, đời sống vật, chất tinh thần của hội viên CCB phường ngày càng được nâng cao, số hội viên viên khá, giàu là 332/438 hộ, chiếm tỷ lệ 80,5%, không có hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Hội CCB phường Nghi Hương xác định: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN bảo vệ nhân dân. Xây dựng hội trong sạch vững mạnh; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình hội viên, góp phần phát triển kinh tế của địa phương; Phối hợp có hiệu quả với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội phường; Phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy quân sự phường thực hiện việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Thực hiện tốt công tác nghĩa tình, xây dựng quỹ hội và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình…

Hội nghị cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ UV BCH Hội CCB phường khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với đồng chí Hoàng Song Hào và bầu bổ sung đồng chí Lê Văn Hà, chi Hội trưởng chi Hội CCB khối Vĩnh Tiến giữ chức vụ UV BCH Hội CCB phường khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Hội CCB thị xã đã khen thưởng cho 01 tập thể và 02  cá nhân; Hội CCB phường khen thưởng 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022./.

Phan Thành- Duy Quý