UB MTTQ VN phường Nghi Hương khóa XXX tổ chức Hội nghị lần thứ XII

Đăng ngày 28/06/2023

Sáng 28/6, UB MTTQ VN phường Nghi Hương khóa XXX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ XII. Các đồng chí: Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Cửa Lò; Hoàng Văn Hợp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Nguyễn Hoàng Thành – Chủ tịch UBND cùng đại diện các tổ chức đoàn thể,  các vị Ủy viên UBMT phường Nghi Hương tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban thường trực UBMTTQ phường Nghi Hương và các tổ chức thành viên đã lồng ghép các chương trình công tác với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đẩy mạnh. UBMTTQ phường, Ban công tác Mặt trận các khối dân cư đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính và chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cũng như thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội…

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, UBMTTQVN phường Nghi Hương còn tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị khóa XI; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 124 ngày 2/2/2018; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017; Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như nêu lên khó khăn trong quá trình hoạt động thời gian qua và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề nhằm góp phần giúp MTTQ phường  thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò và đồng chí Hoàng Văn Hợp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra một số định hướng để MTTQVN phường tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết là phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung thực hiện. Nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cũng như công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật dân chủ cơ sở; vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Dịp này, 6 tập thể đã được UBND phường Nghi Hương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hữu Lương – Tạ Nhật