Phường Thu Thủy tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023

Đăng ngày 28/06/2023

Sáng ngày 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thu Thủy tổ chức hội nghị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ kết hoạt động công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tổng kết 20 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023. Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Xanh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các vị ủy viên UBMTTQ phường; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư, khối trưởng, ban công tác mặt trận các khối.

Sáu tháng đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ phường Thu Thuỷ đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nên đã tạo được sự đồng thuận, xây dựng niềm tin của  nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Đến nay, cán bộ và nhân dân phường đã vận động nội lực 870 triệu đồng và hàng chục ngày công để xây dựng các công trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm: Hỗ trợ xây dựng 01 Nhà đại đoàn kết với số tiền 128 triệu đồng. Tổ chức vận động có hiệu quả chương trình “Xuân ấm trao yêu thương” ủng hộ 885 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Thu Thuỷ. Qua 20 năm (2003 – 2023) thực hiện đường lối, chính sách của Đảng về tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” đã có tác động tích cực đến sự phát triển của phường trên nhiều lĩnh vực. Thông qua tổ chức ngày hội, những giá trị văn hoá mang bản sắc dân tộc đã được giữ gìn và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó phát huy mọi nguồn lực sáng tạo, đóng góp tích cực của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư giàu đẹp và phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phường.

Hội nghị đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 3 cá nhân vì đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 6 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

                                               Dương Tân – Tạ Nhật