Tỷ lệ Đảng viên các phường tham gia học NQ đạt từ 82-84 %.

Đăng ngày 25/03/2014

Thực hiện công văn số  33, ngày 19/10/2010 của Ban thường vụ Thị uỷ Cửa Lò về việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ TX Cửa Lò Khoá IV, Nhiệm kỳ 2010-2015, tính đến ngày 29/10 vừa qua, Ban tuyên giáo Thị uỷ đã chủ trì phối hợp với các Ban, văn phòng Thị uỷ tổ chức được 8 lớp tại Hội trường Thị uỷ cho 44 Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan doanh nghiệp, trường học. Qua theo dõi ở các lớp học này, tỷ lệ Đảng viên tham gia học tập đạt 81,2 %.

Ở 7 Đảng bộ xã phường, công tác tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ TX Cửa Lò Khoá IV, Nhiệm kỳ 2010-2015 cũng rất nghiêm túc. Tỷ lệ Đảng viên tham gia học tập trung bình đạt từ 82-84 %.

Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Thị uỷ cũng yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị uỷ phải tiếp tục tổ chức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ TX Cửa Lò Khoá IV, Nhiệm kỳ 2010-2015 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho các hội viên và quần chúng nhân dân thuộc đơn vị mình

Theo: Kim Ngân