Phó Chủ tịch UBND thị xã: Yêu cầu các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phòng chống pháo nổ

Đăng ngày 25/03/2014

Theo đó, Đ/c Phó Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng yêu cầu: Thị đoàn phối hợp với UBND phường Nghi Thuỷ và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan chuẩn bị bài tuyên truyền, điều động lực lượng tham gia Lễ ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đền trời tại phường Nghi Thuỷ vào 14 h  ngày 17/1/2011 đảm bảo nội dung, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Theo đó, UBND thị xã giao cho Trung tâm VHTT bố trí loa máy, xe ô tô, cử cán bộ đọc bài cổ động và cho phát trên loa phát thanh và đi tuyên truyền tại các điểm công cộng trên địa bàn TX; Ban quản lý đô thị, Trung tâm y tế dự phòng mỗi đơn vị huy động 1 xe ô tô tham gia diễu hành; Công an TX huy động 1 xe ô tô cảnh sát dẫn đường và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên chặng đường diễu hành; Các ban, ngành, đoàn thể  huy động toàn thể CBCNVC của đơn vị mình tham gia Lễ ra quân và phối hợp với Thị đoàn làm tốt công tác tổ chức.  UBND thị xã giao cũng giao cho Đài TTTH thị xã tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung này trên hệ thống Phát thanh và gửi tin, bài về 2 sóng Đài PTTH Tỉnh.

 

Theo: Khắc Giang