TX Cửa Lò với việc đặt tên đường và gắn biển số nhà

Đăng ngày 25/03/2014

 

Đường Nguyễn Sinh Cung. Ảnh: Đậu Thuận

Cửa hàng ảnh viện áo cưới Thế Thư- Ngọc Ngọc nằm trên tuyến đường Sào Nam- TX Cửa Lò kể từ khi được gắn số nhà thì việc khách hàng trong và ngoài địa bàn TX tìm đến Cửa hàng này dễ dàng hơn. Không chỉ như vậy mà mọi công việc giao dịch trong kinh doanh của cửa hàng cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn.Anh Phùng Thế Thư, số 8- Đường Sào Nam- TX Cửa Lò nói:“Từ khi gắn biển số nhà thì thấy là lộ ích thứ nhất là giao dịch khách hàng dễ hơn, khách hàng xin địa chỉ họ đến tìm dễ hơn và hơn nữa mọi đến tìm mà có biển sô nhà thì dễ tìm và dễ liên lạc hơn”

Qua khảo sát sơ bộ, hiện nay trên địa bàn TX Cửa Lò có 31 tuyến đường cần đặt tên và hơn 13 ngàn hộ gia đình cần gắn biển số nhà. Trong đó có 7 tuyến đường chính đã được đặt tên đó là: Đường Nguyễn Sinh Cung, Sào Nam, Bình Minh, Mai Thúc Loan, Phạm Nguyễn Du, Nguyễn Xí và đường Nguyễn Thúc Tự. Trong 7 tuyến đường nói trên thì có hơn 980 cơ quan tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được đánh số nhà. Chủ trương của TX Cửa Lò là đến hết năm 2012 cơ bản sẽ hoàn thành việc đặt tên đường và đánh số nhà. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn.Ông Nguyễn Quang Toán, Phó Ban quản lý đô thị- TX Cửa Lò cho biết:“Trong quá trình thực hiện khó khăn lớn nhất là khối dân cư trên địa bàn Cửa Lò về mật độ chưa ổn định cho nên để khảo sát và đóng biển một cách chính xác là rất khó”

Việc đặt tên đường và đánh số nhà được TX Cửa Lò triển khai từ năm 2007. Sau hơn 4 năm triển khai, với những con số đạt được nói trên quả là rất khiêm tốn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển đô thị hiện nay, chưa đáp ứng được yêu cầu của một đô thị văn minh, vừa gây khó khăn trong việc tìm địa chỉ nhà.Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đường Sào Nam TX Cửa Lò nói:“Nếu không có số nhà thì hết sức phức tạp, khó khăn trong vấn đề giao dịch, trong thư tín, hàng gửi…Mong muốn của người dân là các cấp chính quyền cần quan tâm để mọi gia đình ở Cửa Lò đều được đánh số nhà”

Ngoài 7 tuyến đường nói trên thì 24 tuyến đường còn lại ở Thị xã Cửa Lò cũng đã được ấn định tên nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Hiện nay Ban quản lý đô thị- đơn vị được giao thực thi nhiệm vụ đánh số nhà đang tiến hành khảo sát, tổng hợp số liệu, triển khai các giải pháp tiếp tục việc đánh số nhà.Ông Nguyễn Quang Toán, Phó Ban quản lý đô thị- TX Cửa Lò cho biết:“Để đảm bảo cho các tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn TX tiếp nhận thông tin, thư tín, cũng như giao dịch thương mại, giao dịch dân sự khác thì Ban quản lý tiến hành lắp đặt biển số nhà ở một số tuyến đường đã đặt tên. Đồng thời đi khảo sát các tuyến đường đã có các hộ dân cư ổn định và tiến hành lập danh sách tên của từng hộ gia đình trình lên UBND thị để ra quyết định đóng thêm biển số nhà”

Việc hướng dẫn, chỉ dẫn tìm địa chỉ nhà ở TX Cửa Lò chỉ mới đáp ứng được hơn 1/4 nhu cầu sử dụng. Do vậy việc sớm đặt tên đường, gắn biển số nhà là việc làm cần thiết vì nếu làm tốt sẽ nâng cao chất lượng quản lý đô thị, công tác thông tin liên lạc, hạn chế và ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của nhân dân trên địa bàn, tiến tới xây dựng thị xã du lịch biển Cửa Lò văn minh, hiện đại./.

Theo: Thanh Bình