TX Cửa Lò luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Đăng ngày 03/03/2014

Nội dung luyện tập gồm: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng- an ninh; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương sang thời chiến; cơ động một phần lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán, làm công tác chuẩn bị bảo đảm cho chiến đấu.

Đây là đợt diễn tập quan trọng thực hiện thế trận phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, điều hành cho cán bộ các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy, cơ quan và đơn vị trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò.

Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ luyện tập, Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu ý nghĩa của luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện vật chất, tổ chức luyện tập đúng, đủ nội dung, kế hoạch nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực hành việc luyện tập hiệu quả cao, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật./.

Theo: Thanh Bình-Tạ Nhật