TX Cửa Lò: Giao ban công tác tư tưởng, văn hóa-xã hội

Đăng ngày 26/03/2014

 

Về tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, thị xã Cửa Lò nhận định: Trong 9 tháng đầu năm nay nhìn chung ổn định, yên dân. Luồng tư tưởng tích cực, tiến bộ trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân là xu thế chủ đạo, phát huy được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận xã hội trong các phong trào thi đua, góp phần quan trọng để nhiều chỉ tiêu của Cửa Lò đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhiều yếu tố tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân như: Tình hình biến động chính trị ở Bắc Phi; Căng thẳng trên biển Đông; Tình hình lạm phát, giá cả tăng cao; Một số vụ việc về an ninh trật tự gây băn khoăn lo lắng trong nhân dân; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thi công 1 số công trình chậm. Vệ sinh môi trường 1 số khu vực còn yếu. Một số vụ việc nhân dân kiến nghị nhiều lần nhưng giải quyết chưa dứt điểm

Để phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, trong buổi giao ban này, Thị xã Cửa Lò thống nhất với chủ trương lấy các ban, ngành làm công tác tư tưởng-văn hóa, xã hội làm lực lượng nòng cốt để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách chung tiếp tục thi đua lao động sản xuất để dành những thành tích cao hơn, góp phần vào mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ KTXH của Cửa Lò năm 2011

Theo: Khắc Giang