TX Cửa Lò: Cử tri vùng đặc thù tích cực tham gia bỏ phiếu

Đăng ngày 25/03/2014

 

Đ/c Bí thư Thị ủy Cửa Lò bỏ phiếu tại điểm bầu cử Khối 2-Nghi Hương

Trước thời điểm 7h, tại tất các điểm bầu cử ở Cửa Lò, các Đ/c lãnh đạo Thị xã đã có mặt để dự khai mạc. So với 1 số địa phương khác, cử tri ở vùng Cửa Lò rất phong phú và thuộc nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài 1 bộ phận lớn cử tri là ngư dân, nông dân, cán bộ-công nhân -viên chức-lao động, người buôn bán, vùng đồng bào có đạo thì Cửa Lò còn có 2 điểm bầu cử ở Đảo Mắt, Đảo Ngư.Đặc biệt, các cử tri là những người thuộc các Ban hành giáo của các giáo họ thuộc giáo xứ Tân Lộc và Trụ trì chùa Lô Sơn cũng đã đến các điểm bỏ phiếu tham dự khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên.Đại đức Thích Minh Hương, Trụ trì Chùa Lô Sơn-Nghi Tân-Cửa Lò cho biết: “Hôm nay nhà chùa đến đây tham gia bỏ phiếu bầu cử các đại biểu ưu tú, nhà chùa thấy không khí ở đây rất vui tươi, trang trọng. Nhà chùa tự hào là một công dân của nước Việt Nam, con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được bỏ phiếu để bầu cử những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân, nhà chùa thấy rất vui và vinh dự “.

Trong số 31,5 ngàn cử tri thì Cửa Lò cũng có gần 4 ngàn cử tri là đồng bào công giáo. Bà con giáo dân ở Cửa Lò nói chung, bà con giáo họ Mai Lĩnh nói riêng thường đi lễ nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Tuy vậy, ngay trong sáng nay, Linh mục Nguyễn Xuân Hoàng cùng các cử tri là giáo dân của giáo xứ Tân Lộc nói chung, giá họ Mai Lĩnh nói riêng vẫn có mặt từ sớm tại các điểm bầu cử trên địa bàn để có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tiểu sử các cứng cử viên Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để có sự lựa chọn kỹ hơn trước khi bỏ phiếu.Cử tri Nguyễn Văn Trực, Giáo họ Mai Lĩnh-Thu Thủy- Cửa Lò nói: :”Tôi là 1 giáo dân giáo họ Mai Lĩnh thì sáng nay tôi chuẩn bị tinh thần để làm tốt nghĩa vụ của 1 người giao dân. Riêng ban hành giáo thì đã tuyên truyền động viên nhân dân và giáo dân trong họ này hết lòng đi bỏ phiếu”.

 

Qua đợt bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp Nhiềm kỳ 2011-2016 lần này, thị xã Cửa Lò sẻ có những đại biểu uu tú đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Và như vậy, cử tri Cửa Lò có quyền kỳ vọng vào những đại biểu này qua sự lựa chọn sáng suốt của mình trong 5 năm tới

Qua đợt bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp Nhiềm kỳ 2011-2016 lần này, thị xã Cửa Lò sẻ có những đại biểu uu tú đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Và như vậy, cử tri Cửa Lò có quyền kỳ vọng vào những đại biểu này qua sự lựa chọn sáng suốt của mình trong 5 năm tới


Theo: Nhóm PV Đài TTTH Cửa Lò