TX. Cửa Lò chuẩn bị tổ chức tuần lễ ATVSLĐ – PCCN lần thứ 11

Đăng ngày 20/03/2014

 

“Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn thể xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ” – Đó là chủ đề phát động trong tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009 sẽ được tổ chức từ ngày 15- 23 tháng 3 năm 2009. Để chuẩn tốt cho việc tổ chức tuần lễ ATVSLĐ- PCCN Ban chỉ đạo chương trình quốc gia ATVSLĐ- PCCN TX đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm trong tuần lễ ATVSLĐ- PCCN năm nay./.

Theo: Thanh Bình