Tuyến y tế cơ sở Cửa Lò nâng cao chất lượng thăm khám cho người bệnh( Phát sóng NTV ngày 24/02/2020)

Đăng ngày 25/02/2020

Đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ tại các trạm y tế nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám và bảo vệ sức khỏe cho người dân đã và đang trở thành định hướng lâu dài mà ngành y tế thị xã Cửa Lò quan tâm thực hiện.