“Tuổi trẻ Nghi Thu đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xung kích tình nguyện”

Đăng ngày 21/03/2017

          “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn khối dân cư, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, hội nhập, chung tay xây dựng phường Nghi Thu đạt chuẩn văn minh đô thị” là chủ đề Đại hội Đại biểu đoàn phường Nghi Thu khóa 31, nhiệm kỳ 2017- 2022, diễn ra sáng 19/3.

1

Toàn cảnh Đại hội

          Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiêu nhi nhiệm kỳ 2012- 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm,  vụ nhiệm kỳ mới; Đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

        Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên phường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác của Đoàn như: Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi nhi; Công tác tổ chức thực hiện các phong trào cách mạng của Đoàn với các phong trào Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc – Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác Hội LHTN Việt Nam…, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của quê hương, nhiều năm liền được đánh giá xép loại là đơn vị vững mạnh xuất sắc.10420000_1739941626232317_3109143723840294820_n

Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ TX Lần thứ V

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 31, Đại hội nêu quyết tâm hành động với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Nghi Thu đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xung kích tình nguyện”.

3

17308906_1197246390393341_6219912528769292470_n

Lãnh đạo phường và Ban chấp hành khóa mới

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa 31, nhiệm kỳ 2017- 2022 và bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu đoàn TNCSHCM cấp trên./.

                                                                                                                                 Thanh Bình