Tuổi trẻ Cửa Lò với nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp (phát sóng NTV ngày 21/03/2020)

Đăng ngày 23/03/2020

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Cửa Lò đã và đang triển khai nhiều hoạt động và phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.