Cửa Lò lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ phong trào hiến máu tình nguyện (phát sóng ngày 23/03/2020)

Đăng ngày 23/03/2020

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Ở thị xã Cửa Lò, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân và đã trở thành nghĩa cử cao đẹp trong đời sống cộng đồng.