Từ tháng 10/2023 Điện lực thị xã Cửa Lò ghi chỉ số công tơ điện các khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng

Đăng ngày 30/10/2023

Triển khai lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến năm 2025 sẽ hoàn thành ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng đối với tất cả khách hàng sử dụng điện. Việc làm này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm, ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện cho cả bên bán điện và bên mua điện.

Theo đó, từ tháng 10/2023 Điện lực Thị xã Cửa Lò sẽ triển khai các thủ tục pháp lý và thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện các khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng sẽ giúp khách hàng thuận tiện theo dõi điện năng tiêu thụ, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ và thanh toán tiền điện. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công  tơ, hoá đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng thực tế của khách hàng. Đối với các khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt (áp  dụng giá điện bậc thang), hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán theo quy định tại  khoản 5, Điều 1, Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2023 của Bộ Công thương, giá bậc thang theo ngày ghi chỉ số trong tháng thay đổi sẽ tính theo số ngày sử dụng thực tế để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Để đảm bảo công tác thay đổi ngày ghi chỉ số về những ngày cuối tháng, UBND Thị xã Cửa Lò yêu cầu: Các phòng ban, ngành cấp thị, UBND các phường quan tâm, tạo điều  kiện cho Điện lực Thị xã Cửa Lò trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND Thị xã yêu cầu UBND các phường, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thông báo trên truyền thanh để nhân dân biết tập trung tại hội trường các khối thực hiện ký phụ lục hợp đồng về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ với nhân viên Điện lực. Đồng thời Điện lực Thị xã Cửa Lò cử nhân viên phối hợp với các phường, các khối để tổ chức việc ký phụ lục hợp đồng ngày ghi chỉ số đảm bảo tính pháp lý theo quy  định của Nhà nước./.

 

                                                    Điện lực thị xã Cửa Lò