Trường Tiểu học Nghi Hải: Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023

Đăng ngày 24/04/2023

Sáng ngày 24/4/2023, Trường Tiểu học Nghi Hải tổ chức Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.

Với chủ đề “ Hành trang trí thức” tại ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 Trường Tiểu học Nghi Hải không chỉ tôn vinh sách, giá trị của văn hoá đọc, đã khẳng định vị thế xã hội và tầm quan trọng của sách – một nét đẹp trong đời sống văn hoá, tinh thần, truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Ngày 21/4 là Sách và Văn hóa đọc Việt Nam – đây là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp để tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách, là dịp đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Việc tổ chức Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 của Trường Tiểu học Nghi Hải nhằm tăng cường mối liên hệ giữa học sinh, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, tạo môi trường thân thiện lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. Góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Dịp này, nhà trường đã kêu gọi học sinh ủng hộ được 500 quyển sách cho tủ sách thư viện nhà trường./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh