Cửa Lò: Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Đăng ngày 24/04/2023

Chiều ngày 24/4, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thị xã. Cùng dự có các đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Quang Tiêu – UVBTV- Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã dự; Các đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị xã và Vi Văn Giang – UVBTV, Trưởng Công an thị xã, Tổ phó Tổ công tác triển khai đề án 06 thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 và chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn đã được UBND thị xã Cửa Lò quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thị xã đã đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn thông tin theo quy định và kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 7/7 phường hoàn tất việc phê duyệt và chuyển dữ liệu số hóa Sổ đăng ký lên phần mềm thủ tục dùng chung; thị xã đã hoàn thành việc số hóa tin báo tội phạm từ ngày 01/12/2021; hoàn thành số hóa 14.717 hồ sơ cư trú (đạt 100%); hoàn thành, làm sạch đối với 1.165 dữ liệu Bảo hiểm và 1.778 dữ liệu lao động, thương bình và xã hội; phê duyệt đồng bộ thành công 69.011 mũi tiêm phòng Covid-19 trên hệ thống dữ liệu dân cư. Đã xác thực 44.476/45.641 thông tin nhân khẩu có trong dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư;  cấp 39.100 thẻ CCCD gắn chíp, gần 12.000 tài khoản định danh điện tử mức 2. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đã có sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trong một số lĩnh vực đạt kết quả cao như: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình đạt tỷ lệ 100%; thông báo lưu trú 96,9%; đăng ký tạm trú 92,9%; đăng ký thuế lần đầu đạt 76,5%. Đến nay các lĩnh vực như: đăng ký thường trú, tạm rú, tạm vắng, lưu trú, thủ tục đăng ký xe, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tính đến thời điểm này đều tiếp nhận 100% hồ sơ qua Cổng dịch vụ công..

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua 01 năm triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số đã được UBND thị xã giao; công tác phối hợp giữa một số phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện Đề án 06 chưa thực sự thường xuyên, hiệu quả..

Trong khuôn khổ của chương trình làm việc, đã có nhiều ý kiến tham luận sát thực tiễn từ các đại biểu liên quan đến những mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại các ban, ngành, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Đề án 06 CP. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã quyết liệt, tích cực thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các ban, ngành, đơn vị, các phường tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Người đứng đầu các ban, ngành, đơn vị, các phường phải quyết liệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số; chủ động thay đổi tư duy, nhận thức về tính tất yếu của chuyển đổi số; phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; Chuyển đổi số phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ cả hệ thống chính trị, trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, y tế, quốc phòng – an ninh và đối ngoại nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và các vấn đề cơ bản của chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp các cấp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với công tác chuyển đổi số của địa phương, .cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân với sự thống nhất về nhận thức và hành động, thị xã Cửa Lò sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 và chuyển đổi số đã đề ra.

Phan Thành- Tạ Nhật