Trung tâm Văn hóa thị xã đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Đăng ngày 10/01/2017

vanhoa1

Tại buổi lễ đại diện Thị ủy- HĐND- UBND thị xã đồng chí Hoàng Văn Phúc đã trao bằng đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp thị và trao bó hoa tươi thắm cho lãnh đạo đơn vị.

Trong năm 2016 đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà cấp trên giao,được lãnh đạo thị xã, các ban nghành cùng nhân dân ghi nhận.

vanhoa

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc đánh giá cao những kết quả mà năm qua đơn vị đã đạt được, bên cạnh đó đồng chí cũng đưa ra một số định hướng cũng như có lời động viên cán bộ nhân viên lao động đơn vị nỗ lực phấn đấu hơn nữa để tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa trong những năm tiếp theo.

Cùng với việc đón nhận bằng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2016 đơn vị Trung tâm VHTT cũng đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2017.

Ngoài đánh giá sơ lược những kết quả đã đạt được hội nghị đã đề ra phương hương và nhiệm vụ năm 2017. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tin rằng với những thành công đã đạt được, cùng sự nổ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng của cán bộ nhân viên đơn vị Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã sẽ giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa trong những năm tiếp theo./.

Phan Thành – TTVHTT