Đại hội Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Cửa Lò và Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân

Đăng ngày 22/06/2015

dangboquydat

Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò được thành lập năm 2012, đến năm 2013 được tách ra từ Đảng bộ cơ quan chính quyền, trở thành tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Cửa Lò. Trong nhiệm kỳ qua, Chị bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trung tâm đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB cho 47 dự án, công trình trọng điểm, với tổng giá trị bồi thường hơn 145 tỷ đồng; Xây dựng khu tái định cư gồm 73 lô đất cho các hộ dân thuộc diện di dời; Đấu giá thành công 211 lô đất, thu ngân sách hơn 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh.

Với tinh thần “ Đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, quyết liệt, hiệu quả”, Đại hội chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, trong đó, hàng năm, chi bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh. Đại hội cũng đã bầu ra BCH khóa II gồm 3 đồng chí và 2 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Trước đó, trong sáng ngày 22/6/2015, Chi bộ Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân cũng đã tổ chức đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chi bộ Trường đại học công nghệ Vạn Xuân hiện có 23 đảng viên, nhiệm kỳ 2010 – 2015, chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập trung mọi nguồn lực, điều kiện để phục vụ cho công tác tuyển sinh và học, đào tạo chính quy, liên thông. Đã có 602 sinh viên tốt nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học, đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng được quan tâm chú trọng. Bên cạnh đó, chi bộ cũng đã tích cực lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, Đại hội chi bộ trường đại học công nghệ Vạn Xuân lần thứ II, nhiềm kỳ 2015 – 2020 đã thảo luận và đề ra phương hướng mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, trước mắt là tập trung phát huy nội lực, kiên trì với định hường chiến lược xây dựng nhà trường thành cơ sở đào tạo có thương hiệu vững chắc. Đại hội lần này cũng đã bầu BCH khóa mới gồm 3 đ/c, và bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Thanh Vân – Mỹ Hạnh