Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ an tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2015

Đăng ngày 23/01/2015

Sáng nay:23/1/2015, Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ an đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2015.

TTNCC-HNCBCCNăm 2014, Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ an đã tiếp nhận, điều dưỡng cho hơn 6.100 lượt người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, bằng 87,5% chỉ tiêu Sở giao. Ngoài được hưởng các chế độ theo quy định, các đối tượng điều dưỡng còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm, nhất là chế độ ăn uống, chăm sóc y tế, tập phục hội chức năng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn mời cán bộ Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò nói chuyện thời sự và tổ chức cho người có công đi thăm một số di tích lịch sử, di tích cách mạng trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được và tồn tại trong năm qua đồng thời đưa ra các biện pháp thực hiện trong năm 2015. Trong đó, trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên nhằm thực hiện tốt công tác điều dưỡng người có công.

Dịp này, Sở Lao động thương binh & xã hội đã khen thưởng cho 1 số tập thể, cá nhân của Trung tâm đạt thành tích xuất sắc trong năm 2014.

                                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh