Tự hào truyền thống 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng ngày 23/01/2015

Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam được một chính đảng cách mạng và tiến bộ lãnh đạo để giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước.Từ ngày ấy, nhân dân ta một lòng tin tưởng theo Đảng, gọi Đảng là Đảng ta – một cách gọi vừa gần gũi, thân thiết, vừa sâu đậm, thiêng liêng mà ít có chính đảng nào trên thế giới có được.

TK-Dang2014

 Mới chỉ 15 tuổi và gần 5.000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời, lở đất, lật đổ chế độ thực dân Pháp, phong kiến để thành lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, quân và dân ta lập nên nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao mạnh mẽ, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ đầy hi sinh, gian khổ, với đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

          Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi đáng kể diện mạo toàn diện của đất nước; chính trị ổn định; kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu, Việt Nam đã hội tụ được thế và lực mới để bảo vệ, xây dựng đất nước, hòa nhập với cộng đồng quốc tế để phát triển bền vững. Nhân tố căn bản và quyết định của thành tựu đó là Đảng ta đã xây dựng cho mình một lý thuyết đổi mới khoa học, cách mạng và phù hợp, kết hợp với những kinh nghiệm lịch sử vô giá Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta duy trì thành quả cách mạng, duy trì nền độc lập, chủ quyền và tự do.

Ôn lại và tự hào về truyền thống 85 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và dân Thị xã Cửa Lò vô cùng tự hào vì đất nước ta có một chính đảng duy nhất, kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã làm tròn vài trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện nhân dân và cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng tự hào về những thành tựu đã đạt được qua hơn 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển, được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên trong cả nước.

          Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, chung sức, chung lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; xứng đáng là cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An và là điểm sáng về du lịch của cả nước với thương hiệu “xanh – sạch – đẹp; văn minh – hiện đại; thân thiện – mến khách”.

Nguyễn Nam Đình, TUV, Bí thư Thị ủy