Trung tâm cứu hộ PCTT Cửa Lò luôn túc trực tại bai biển để phục vụ mùa du lịch

Đăng ngày 25/03/2014

 

Trung tâm cứu hộ PCTT Cửa Lò bố trí làm việc theo 4 ca, mỗi ca 4 tiếng. Khi có người bị đuối nước thì nhân viên trực cứu hộ trực tiếp lao ra cứu, đưa lên bờ, tiến hành sơ cứu trên bãi biển và sau đó chuyển về các cơ sở y tế trên địa bàn

Theo: Mỹ Hạnh-Khắc Giang-Tạ Nhật