Đoàn trường cao đẳng du lịch thương mại Nghệ an:Lễ bàn giao về Tỉnh đoàn quản lý

Đăng ngày 25/03/2014

 

Những năm qua, Đoàn trường đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là 5 xung kích, 4 đồng hành với thanh niên. Hàng năm, đoàn trường luôn tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do Tỉnh đoàn, Thị đoàn phát động nên đã được các cấp khen thưởng. Đây cũng là một trong những tổ chức đoàn nòng cốt, tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền của Thị đoàn Cửa Lò và Tỉnh đoàn Nghệ an.

Để đáp ứng quy mô phát triển mạnh mẽ của nhà trường, tỉnh đoàn Nghệ an đã đồng ý chuyển Đoàn trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ an từ Thị đoàn quản lý về trực thuộc Tỉnh đoàn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên ở đây tham gia các hoạt động cùng khối các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Nghệ an.

Theo: Hữu Lương-Đậu Thuận