Triển khai quản lý duy trì chăm sóc cây xanh thảm cỏ ở Cửa Lò

Đăng ngày 24/06/2016

 cayxanh

Đến nay, Cửa Lò có 10 đơn vị được UBND thị xã giao thực hiện việc quản lý, duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ gồm: Cy TNHH 1 thành viên Ngọc Tích, Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Cửa Lò, Cty cổ phần môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò, Cty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Nam Hải, Cty TNHH Tiến Phát, Trạm khuyến nông – Khuyến ngư Cửa Lò, Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại đa chức năng Hoàng Việt, Cty TNHH xây dựng thương mại Sơn Mai, Cty cổ phần xây dựng Phúc Đại Lợi và Ban quản lý đô thị Cửa Lò

cayxanh1

10 đơn vị nói trên đang quản lý, duy trì và chăm sóc gần 13 ngàn cây xanh, 7,5 ngàn cây cảnh các loại, 143,2 ngàn m2 thảm cỏ, 23,8 ngàn m2 thảm hoa, 10,3 ngàn m2 cây viền các loại

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trung thảo luận và nêu lên một số ý kiến, trong đó đã nhìn nhận, đánh giá việc quản lý nhà nước của các phòng, đơn vị có liên quan và việc  duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ của 10 đơn vị ở Cửa Lò nhìn chung là tốt, đáp ứng được các yêu cầu của Thị xã về việc xây dựng 1 đô thị xanh, môi trường, cảnh quan trong lành. Tuy nhiên, trong thời gian tới, UBND thị xã cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tập trung khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn các nội dung như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, tổ chức nghiệm thu đảm bảo chất lượng; Rà soát từng khu vực cây xanh chưa đồng nhất, cây chưa đảm bảo, cây chết để đôn đốc nhà thầu thay thế, bổ sung; Xử lý kiên quyết các đơn vị không duy trì việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; Lập hồ sơ quản lý cây xanh bóng mát đường Bình Minh, Sào Nam và Phạm Nguyễn Du..

                                                Khắc Giang – Duy Quý