Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tại Cửa Lò

Đăng ngày 24/06/2016

bcv

Trong thời gian 1 buổi, các Đ/c báo cáo viên, đại biểu các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Tỉnh đã được báo cáo, tiếp thu 4 nội dung quan trọng. Đó là tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã Cửa Lò 6 tháng đầu năm; Tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư của Tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ quan trọng của Tỉnh trong 6 tháng cuối năm; Những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế trong thời gian gần đây và những nội dung cần tập trung tuyên truyền trong tháng 07/2016 và thời gian tới.

bcv1

bcv2

bcv3

bcv4

Việc Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chọn Cửa Lò làm nơi tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn Tỉnh định kỳ tháng 6 /2016 cũng là cơ hội để Cửa Lò có thể tuyên truyền, quảng bá các hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt là công tác du lịch đến cán bộ và nhân dân toàn Tỉnh thông qua đội ngũ Báo cáo viên đến từ các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Tỉnh

Khắc Giang – Ngọc Ánh