Triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2020: Cửa Lò đón đoàn khách du lịch gần 500 người.

Đăng ngày 04/06/2020