Trao tiền hỗ trợ sinh kế cho anh Nguyễn Hồng Sơn ở khối Hồng Phong-Nghi Hương

Đăng ngày 23/09/2022

Chiều ngày 23/9, Ban điều hành mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững thị xã Cửa Lò và phường Nghi Hương đã phối hợp tổ chức trao tiền hỗ trợ sinh kế mô hình nuôi lợn cho gia đình hộ nghèo là anh Nguyễn Hồng Sơn ở khối Hồng Phong. Tham dự có Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã: Nguyễn Đức Tình; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường Nghi Hương; Bí thư, khối trưởng khối Hồng Phòng cùng dự.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN thị xã Cửa Lò về việc triển khai thực hiện các mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2022-2025, Ban điều hành mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững phường Nghi Hương đã khảo sát, lựa chọn gia đình thuộc diện hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao số tiền 25 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn, trong đó, nguồn quỹ vì người nghèo của Tỉnh là 15 triệu đồng; nguồn quỹ vì người nghèo thị xã là 5 triệu đồng và của phường là 5 triệu đồng. Riêng đối với nguồn quỹ hỗ trợ của Tỉnh, sau 3 năm gia đình hoàn trả lại cho Tỉnh một nữa và một nữa còn lại Tỉnh hộ trợ không hoàn lại cho gia đình. Đối với vốn của thị xã và của phường sẽ hỗ trợ 100% cho gia đình. Bên cạnh đó, trong thời gian 3 năm, Ban điều hành mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững phường sẽ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ đầu ra cho gia đình.

Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã: Nguyễn Đức Tình trao tiền cho anh Nguyễn Hồng Sơn ở khối Hồng Phong-Nghi Hương

Đây là một hoạt động đặc biệt ý nghĩa, thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ những gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã có nguồn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần ổn định kinh tế hộ gia đình nói riêng và sự phát triển của địa phương nói chung./

Phan Thành- Tạ Nhật