Cửa Lò: Thông báo về việc dừng kinh doanh và giải tỏa ki ốt, bãi giữ xe phía Đông đường Bình Minh

Đăng ngày 23/09/2022