Cửa Lò sau nửa tháng thực hiện “cuộc cách mạng” giải toả ki ốt phía đông đường Bình Minh (Trang TH Cửa Lò phát sóng NTV ngày 15/10/2022)

Đăng ngày 17/10/2022

Được triển khai thực hiện từ ngày 30/9/2022, kế hoạch giải toả ki ốt phía đông đường Bình Minh của Thị xã Cửa Lò được xem là một “cuộc cách mạng” của Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò. Với quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay, sau nửa tháng triển khai thực hiện “cuộc cách mạng” đã hoàn thành hơn 1/3 chặng đường.