Công tác kiểm tra Đảng ở Cửa Lò ( Phát sóng NTV:28/02/2017)

Đăng ngày 06/03/2017