Cửa Lò chú trọng PCCC trước mùa du lịch( Phát sóng NTV: 21/02/2017)

Đăng ngày 06/03/2017