Trang bị kiến thức về tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân Nghi Thủy

Đăng ngày 16/06/2016

Thuancucunan

Thuancucunan2

Tại lớp tập huấn, ngư dân được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt nam (Khu vực I), giới thiệu về công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải (sar 79) mà Việt Nam tham gia; các quy định về phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và Cảng biển, cũng như các quy định về an toàn hàng hải; phương pháp liên lạc, sơ cấp cứu y tế ban đầu khi gặp nạn trên biển, kinh nghiệm thực tế trong tìm kiếm cứu nạn; xử lý một số tình huống nguy cấp trên biển…

Thuancucunan3

          Ngư dân cũng được nghe các khuyến cáo về thời tiết, kinh nghiệm thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm hiểu về các tín hiệu an toàn và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

          Ban tổ chức lớp tạp huấn đã phát áo phao, thuốc y tế cho ngư dân, để đảm bảo an toàn khi đánh bắt hải sản. Đồng thời nhắc nhở ngư dân nâng cao ý thức trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn trước khi ra khơi.

Thuancuaunanj4

Thuancuunan5

          Được biết, công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về tìm kiếm cứu nạn hàng hải, an toàn đi biển là hoạt động thường niên của Bộ giao thông vận tải và đã được thực hiện từ năm 2011 đến nay./.

                                                                           Thanh Bình- Duy Quý