Trần Ngọc Độ – Người cán bộ tận tụy với phong trào nông dân (phát sóng 27/11/2018)

Đăng ngày 27/11/2018

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2018, trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó nổi bật có anh Trần Ngọc Độ – Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Hội nông dân khối 7 phường Nghi Tân – Thị xã Cửa Lò, đã làm tốt công tác thu hút, tập hợp hội viên vùng  giáo vào sinh hoạt trong tổ chức hội.