Trailer: Cuộc thi “Nữ thanh niên thanh lịch Cửa Lò 2024”

Đăng ngày 24/02/2024