Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An hơn 9.033 tỷ đồng

Đăng ngày 09/12/2022

(Baonghean.vn) – HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng vốn ngân sách nhà nước được bố trí hơn 9.033 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hơn 3.960 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương hơn 5.072 tỷ đồng. 

Sáng 9/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận và xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị.

Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An hơn 9.033 tỷ đồng ảnh 1

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 9/12. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Quan điểm, mục tiêu, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 là bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm có tính kết nối, tác động lan tỏa tới sự phát triển liên vùng và địa phương.

Các dự án hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn nhất là hệ thống công trình thủy lợi, hạ tầng y tế, giáo dục… quan trọng, có tác động thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư công; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; có hình thức khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An hơn 9.033 tỷ đồng ảnh 2

Ông Bùi Duy Sơn – Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 95% -100% trong năm 2023. Trong đó, phân bổ, giải ngân toàn bộ nguồn vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, công khai, minh bạch.

Định hướng đầu tư công năm 2023 là tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, bức xúc có tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; Đảm bảo đầu tư cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung ưu tiên bố trí các dự án trọng điểm, bức xúc thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hạ tầng công cộng…

Tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An là 9.033,5 tỷ đồng, trong đó đưa vào đầu tư công tập trung phần tỉnh quản lý là 5.583,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 3.960,799 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước hơn 3.664 tỷ đồng, vốn nước ngoài hơn 295 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn trong nước, được bố trí đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng, đường ven biển là 800 tỷ đồng; nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội là 748 tỷ đồng; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1.180,753 tỷ đồng; phần còn lại đầu tư cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 936,1 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An hơn 9.033 tỷ đồng ảnh 3

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Đối với nguồn ngân sách địa phương là 5.072,701 tỷ đồng. Trong đó, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 1.342,001 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 3.500 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 26 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 204,7 tỷ đồng. Như vậy, nguồn ngân sách địa phương đưa vào đầu tư công tập trung 1.623,001 tỷ đồng.

Nguyên tắc phân bổ chung là phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực đầu tư công và phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2023, bảo đảm có thể phân bổ, giao chi tiết cho nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2022, khắc phục triệt để tình trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, trường hợp chưa kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án trước ngày 31/12/2022.

Đối với các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2022, dự án chuyển tiếp đến nay đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định, dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2023 theo thời gian bố trí vốn sử dụng vốn ngân sách địa phương nhưng vướng mắc, nên chưa bố trí hoặc bố trí chưa đủ vốn để kết thúc trong năm 2023, cho phép tiếp tục kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm sau.

Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An hơn 9.033 tỷ đồng ảnh 4

Các đại biểu tiến hành biểu quyết. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 344,190 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 632,118 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 204,445 tỷ đồng.

Nguồn: Phạm Bằng- Báo Nghệ An