Tổng cục Du lịch chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lưu trú

Đăng ngày 23/05/2016

Công văn nêu rõ: Thời gian gần đây, Tổng cục Du lịch nhận được phản ánh của các công ty du lịch, khách du lịch về chất lượng của một số cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng xuống cấp, vệ sinh không đảm bảo, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách du lịch chưa lễ phép, thiếu tính chuyên nghiệp…

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Du lịch yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trong toàn quốc nhanh chóng kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở lưu trú; nâng cấp, sửa chữa, thay thế kịp thời trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo cơ sở lưu trú du lịch từ 3 – 5 sao phải đồng bộ, chất lượng và chuyên nghiệp.

 

bãi biển Cửa Lò
Bãi biển Cửa Lò (Ảnh minh họa).

Các cơ sở lưu trú cần rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên, tuyển dụng đầy đủ, đúng tiêu chuẩn các vị trí làm việc, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phục vụ và giáo dục nâng cao thái độ ứng xử văn minh cho toàn bộ nhân viên; kiên quyết thay thế, thuyên chuyển những nhân viên có thái độ không đúng mực đối với khách, yếu về chuyên môn sang bộ phận khác phù hợp.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tất cả các khu vực trong cơ sở lưu trú luôn sạch sẽ, thực phẩm chế biến phục vụ khách phải an toàn.

Công văn  nhấn mạnh:Tổng cục Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ VHTTDL và các Sở Du lịch, Sở VHTTDL thực hiện kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong toàn quốc vào tháng 6 và kiên quyết thu hồi quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

Theo Du lịch.vn