Cửa Lò: 100% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử

Đăng ngày 22/05/2016

Cua Lo bau cu 1

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò, đến 17 giờ chiều ngày 22/5, 34.941 cử tri của thị xã Cửa Lò đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, tại tổ bầu cử số 2 (phường Thu Thủy) có 24 cử tri là khách du lịch vãng lai đã đến tham gia bỏ phiếu.

Cua lo bau cu 2

Cua lo bau cu 3

Tại 45/45 tổ bầu cử trên địa bàn, công tác tổ chức, hướng dẫn cử tri được các Tổ bầu cử thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng Luật bầu cử, đảm bảo tính khách quan và dân chủ. Công tác an ninh trật tự cũng được giữ vững, không có vấn đề bất thường xảy ra./.

Thanh Vân