Tổ chức hành chính – p3

Đăng ngày 22/04/2014

1

Ủy ban MTTQ

   
 

 Bà Trần Thị Thanh Thủy

 Chủ tịch

 3824 572

 

 Ông Nguyễn Đức Tình

 Phó Chủ tịch

 3824 572

 

 Bà Lê Thị Xanh

 Phó Chủ tịch

 3824 572

 

 Ông Nguyễn Văn Dần

 Phó Chủ tịch

 3824 572

 2

 Đoàn thanh niên

   
 

 Bà Hoàng Đinh Thùy Dung

 Bí thư

 3824 819

 

 Ông  Trần Quốc Việt

 Phó bí thư

 3824 819

 

 Bà Vũ Thị Thanh Hiền

 Phó bí thư

3824 819

 3

 Hội phụ nữ

   
 

 Bà Phùng Thị Hạnh

 Chủ tịch

 3824 490

 

 Bà Nguyễn Thị Huyền

 Phó chủ tịch

 3824 490

 4

 Hội nông dân

   
 

 Ông Nguyễn Hữu Loan

 Chủ tịch

 3824 420

 

 Ông Nguyễn Đức Anh

 Phó chù tịch

 3824 420

 

 Bà Nguyễn Thị Hồng Lê

 Phó chủ tịch

 

 5

 Hội cựu chiến binh

   
 

 Ông Nguyễn Trọng Huệ

 Chủ tịch

 3951 631

 

 Ông Phùng Ngọc Khầm

 Phó chủ tịch

 3951 631

 

 Ông Hoàng Xuân Thơ

Phó chủ tịch

 

6

 Liên đoàn lao động

   
 

 Ông Nguyễn Hữu Thanh  

 Chủ tịch

3955 593

 

 Ông Phan Văn Nam

 Phó chủ tịch

3955 593

 7

 Hội người cao tuổi

   
 

 Ông Mai Văn Minh

 Chủ tịch

 3955 408

 

 Phó chủ tịch

 3955 408

 8

 Hội chữ thập đỏ

   
 

 Ông 

 Chủ tịch

 3821 830

 9

 Hội khuyến học

   
 

 Ông Lê Đình Thủy

 Chủ tịch

 3955 450

 10

 Hội cựu thanh niên xung phong

   

 Ông  Hoàng Ngọc Thành

 Chủ tịch  

 

VI-7 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ
Website: 
www.cualo.vn – www.cualo.vn

 1

 Phường Nghi Hương

   
 

 Trần Minh Lương

 Bí thư Đảng ủy

3955 865

 

 Ông Trần Thọ Đạt

 Phó bí thư TT-Chủ tịch HĐND

3955 865

 

Ông Hoàng Thái Sơn

 Chủ tịch UBND

3955 856

 

 Ông Hoàng Văn Việt

 Phó chủ tịch HĐND

3955 867

 

 Ông Đậu Khắc Trung

 Phó chủ tịch UBND

3955 867

 2

 Phường Nghi Thu

   
 

 Ông Nguyễn Văn Lâm

 Bí thư Đảng ủy

 3949 896

 

 Ông Hoàng Đường

 Phó bí thư thường trực

 3949 896

 

 Ông Phùng Trọng Thọ

 Chủ tịch UBND

 3952 169

 

 Ông Trần Văn Hoàn

 Phó chủ tịch UBND

 3952 259

 3

 Phường Thu Thủy

   
 

 Ông Nguyễn Hồng Sơn

 Bí thư

 3949 130

 

 Ông Nguyễn Đình Tuấn

 Phó Bí thư thường trực

 3952 128

 

 Ông Nguyễn Thanh Tuyền

 Chủ tịch UBND

 3949 883

 

 Ông Phùng Minh Tế

 Phó chủ tịch UBND

 3949 883

 4

 Phường Nghi Thủy

   
 

 Ông Võ Văn Tuất

 Bí thư

 3951 884

 

 Ông Trịnh Minh Lai

 Phó Bí thư thường trực

 3951 884

 

 Võ Văn Lý

 Chủ tịch UBND

 3823 417

 

 Ông Hoàng Văn Bình

 Phó chủ tịch UBND

 3823 417

 5

 Phường Nghi Tân

   
 

 Bà Hoàng Thị Hải Yến

 Bí thư

 3945 308

 

 Ông Đậu Nam Phương

 Phó Bí thư thường trực

 3945 308

 

 Ông Võ Minh Vỹ

 Chủ tịch UBND

 3945 345

 

 Ông Lê Công Phú

 Phó chủ tịch UBND

 3944 177

6

 Phường Nghi Hải

   
 

 Ông Ngô Thanh Linh

 Bí thư-Chủ tịch HĐND

 3829 212

 

 Ông Trần Quang Thạch

 Phó Bí thư thường trực

 3829 212

 

 Ông Trần Tiến Dũng

 Chủ tịch UBND

 3829 922

 

 Ông Nguyễn Văn Hương

 Phó chủ tịch UBND

 3947 483

 7

 Phường Nghi Hòa

   
 

 Ông Trần Quốc Tuấn

 Bí thư-Chủ tịch HĐND

 3829 648

 

 Ông Nguyễn Văn Dương

 P.Bí thư thường trực Đảng ủy

 3829 618

 

 Ông Lê Thanh Giang

 Chủ tịch UBND

 3829 648

 

 Ông Lê Anh Tuấn

 Phó chủ tịch UBND

 3948 278

Trang đầu  < Trang trước