Tổ chức hành chính – p2

Đăng ngày 22/04/2014

1

Văn phòng thị uỷ

   
 

 Ông Hoàng Thanh Sơn

 Chánh VP

 3955 703

 

 Ông Võ Hải Hưng

 Phó VP

 3955 702

 

Ông Hoàng Văn Thắng

 Phó VP

 3955 702

 2

 Ban tổ chức

   
 

 Ông Hoàng Sỹ Cường

 Trưởng ban

 3956 105

 

 Bà Hoàng Thị Nga

 Phó ban

 3955 704

 

 Ông Ngô Bình Sơn

 Phó ban

 3

 Ban tuyên giáo

   
 

 Ông Hoàng Văn Phúc

 Trưởng ban

 3956 154

 

 Ông Võ Văn Thông

 Phó ban

 3955 707

 

Ông Hoàng Văn Hải

 Phó ban 3955 707

 4

 Ban dân vận

   
 

 Ông Nguyễn Quang Tiêu

 Trưởng ban

 3956 158

 

 Ông Chế Đình Sơn

 Phó ban

 3955 705

 

 Bà Nguyễn Thị Thanh

 Phó ban

 5

 Uỷ ban kiểm tra thị uỷ

   
 

 Ông Nguyễn Hồng Quang

 Chủ nhiệm

 3956 157

 

 Ông Trần Phan Long

 Phó Chủ nhiệm

3955 706

 

 Ông Phùng Bá Nhạ

 Phó Chủ nhiệm

 3955 706

6

 Phòng nội vụ

   
 

 Ông Phạm Ngọc Dương

Trưởng phòng

3955 579

 

 Ông Nguyễn Thế Sơn     

 P.Trưởng phòng

3956 202

 7

 Văn phòng HĐND-UBND

   
 

 Ông Nguyễn Thanh Minh

 Chánh Vp

 3955 873

 

 Ông Nguyễn Trường Thi

 P.Văn phòng

 3949 208

 

 Bà Nguyễn Thị Bình Long

 P.Văn phòng

 3955 874

 8

 Phòng tư pháp

   
 

 Ông Phạm Thanh Đồng

 Trưởng phòng

 3955 283

 

 Bà Sầm Thị Hợi

 P.Trưởng phòng

 

 9

 Phòng Tài chính-Kế hoạch

   
 

 Ông Nguyễn Chí Nguyễn

 Trưởng phòng

 3955 575

 

 Ông Nguyễn Văn Hùng

 P.Trưởng phòng

 3955 573

 

 Bà Hồ Thị Nhung

 P.Trưởng phòng

10

Phòng Tài nguyên-môi trường

   
 

 Ông Lê Đình Sâm

 Trưởng phòng

 3955 574

 

 Ông Phan Văn

 P.Trưởng phòng

 3955 572

 

 Bà Nguyễn Thị Nga

 P. Trưởng phòng

 3955 572

11

Phòng kinh tế

   
 

 Ông Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng

3955 571

 

 Bà Nguyễn Thị Yến

P.Trưởng phòng

 3956 268

12

Phòng LĐ-TB và xã hội

   
 

 Bà Hoàng Thị Mỹ Dung

 Trưởng phòng

 3956 203

 

 Ông Võ Huy Hường

 P.Trưởng phòng

 3955 576

 

Ông Nguyễn Đăng Giang

 P.Trưởng phòng

 

13

Phòng quản lý đô thị

   
 

 Ông Phan Công Đối

 Trưởng phòng

 3955 284

 

 Ông Nguyễn Đình Hùng

 P.Trưởng phòng

 3955.284

14

 Phòng văn hóa-thông tin

   
 

 Ông Võ Văn Thọ

 Trưởng phòng

 3955 570

 

 Ông Trần Anh Tuấn

 P.Trưởng phòng

 3955 506

 

 Ông Mai Văn Lợi

 P.Trưởng phòng

 3955 570

 15

 Phòng giáo dục-đào tạo

   
 

 Ông Phùng Đức Nhân

 Trưởng phòng

 3955 876

 

 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 Phó phòng

 3955 583

 

 Ông Nguyễn Xuân Huy

 Phó phòng

 3955 583

16

Phòng y tế

   
 

 Bác sỹ Phan Văn Thế

 Trưởng phòng 

 3955 696

 

 Bác sỹ Dương Thị Sơn Hải

 P.Trưởng phòng

 3955 696

17

 Thanh tra thị xã

   
 

 Ông Nguyễn Quang Tiêu

 Chánh thanh tra

 3955 875

 

 Ông Nguyễn Tuấn Ngọc

 P.Chánh thanh tra

 3955 875

 

 Ông Cao Anh Hùng

 P.Chánh thanh tra

 3955 875

18

Trung tâm khai thác quỹ đất

   
 

 Ông Nguyễn Thanh Tùng

 Giám đốc

 3956 828

 

 Ông Hồ Lạc Thiện

 P.Giám đốc

 3956 838

19

Vp đăng ký quyền sử dụng đất

   
 

 Ông Hoàng Đức Nam

 Giám đốc

 3955 922

 

 Bà Phạm Thị Dung

 P.Giám đốc

 3956 318

 

 Ông Trần Xuân Vinh

 P.Giám đốc

356  318

 20

Công an thị xã Cửa Lò

   
 

 Đại tá Hồ Minh Thắng

Trưởng công an

 3955 610

 

 Thượng tá Nguyễn Xuân Toản

P.Trưởng công an

 3955 595

 

 Thượng tá Nguyễn Đình Hùng

P.Trưởng công an 

 
 

 Thượng tá Đinh Hữu Chương

 P.Trưởng công an

 
 

 Thượng tá Nguyễn Văn Điều

P.Trưởng công an

 

21

 Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò

   
 

 Trung tá Hoàng Đình Luân

Chỉ huy trưởng

 3955 694

 

Chính trị viên

 3955 690

 

 Trung tá Đậu Văn Đức

Phó chỉ huy-TMT  3955 690
 

Trung tá Lê Xuân Hùng

Phó Chỉ huy  

22

 Viện kiểm sát nhân dân

   
 

 Ông Trần Đình Sâm

Viện trưởng

 3955 040

 

 Ông Nguyễn Văn Châu

Viện phó

3955 459

 

 Ông Nguyễn Mạnh Thắng

Viện phó

 2211 444

 23

 Toà án nhân dân

   
 

 Thẩm phán  Đặng Thị Lệ Hằng

Chánh án

 3955 090

 

 Thẩm phán Nguyễn Lĩnh Thái

P.Chánh án

 3955 994

24

Đội quản lý trật tự đô thị

   
 

 Ông Lê Thanh Bình

 Đội trưởng

 3955 284

 

 Ông Hoàng Đức Anh

 Đội phó

 3955 284

 

Ông Dương Ngọc Xô

 Đội phó 3955 284

25

Ban quản lý đô thị

   
 

 Ông Nguyễn Văn Hoàng

 Trưởng ban

 3951 371

 

 Ông Nguyễn Quang Toản

 Phó ban

 3949 751

26

Ban quản lý các dự án

   
 

Ông Nguyễn Quốc Dưỡng

 Trưởng ban

3824 204

 

 Ông Doãn Văn Lâm

 Phó ban

 3824 457

 

 Ông Nguyễn Bá Cảnh

 Phó ban

 3824 153

27

Ban quản lý cảng cá Nghệ An

   
 

 Ông Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc

3824 495

28

Chi cục thuế

   
 

 Ông Võ Đình Thái

 Chi cục trưởng

3955719

 

 Ông Nguyễn Thái Hà

 Chi cục phó

 3955 716

29

Chi cục thống kê

   
 

 Bà Lê Thị Vinh

 Chi cục trưởng

 3824 842

30

Chi cục thi hành án

   
 

 Ông Nguyễn Hữu Lâm

Chi cục trưởng

3951 540

 

 Ông Nguyễn Thanh Mình

 Chi cục phó

 3824 393

31

Cảng Cửa Lò

   
 

 Ông Trần Văn Đạt

 Giám đốc

 3951 766

 

 Ông  Nguyễn Xuân Trường

 P.Giám đốc

 3951 766

 

 Ông Nguyễn Danh Hải

 P.Giám đốc

 3952567

32

Đài phát thanh-truyền hình

   
 

 Nhà báo Nguyễn Đàm Thắng

 Trưởng đài

3824 330

 

 Nhà báo Nguyễn Khắc Giang

 Phó Trưởng đài

3959 111

 

Ông Nguyễn Đậu Thuận

Phó Trưởng đài

 

33

Đội quản lý thị trường

   
 

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Đội trưởng

 3810 824

 

 Ông Phan Trọng Phúc

   

34

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

   
 

 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Giám đốc

 3956 254

Ông Lê Hồng Hà

 P.Giám đốc  3955 431

35

Trung tâm VHTT-thể thao

   
 

 Ông Võ Hồng Hải

 Giám đốc

 3824 076

 

 Ông Cao Văn Lục

 P.Giám đốc

 3949 799

 36

Trung tâm Dân số-KHH GĐ

   
 

 Bà Trần Hoàng Phương

 Giám đốc

 8926 926

 

 Bà Đinh Thị Hoàng Nga

 P.Giám đốc

 3956 656

37

Trung tâm cứu hộ PCTT

   
 

 Ông Nguyễn Doãn Phụng

 Giám đốc

 3824 893

 

 Ông Trần Tuấn Anh

P.Giám đốc

 3824 893

38

Trung tâm y tế Cửa Lò

   
 

 Giám đốc

 3956 076

 

 Bác sỹ Hoàng Khắc Tú

 P.Giám đốc

 3956 246

39

 Trung tâm viễn thông Cửa Lò

   
 

 Ông Phan Xuân Nhật

 Giám đốc

3824 403

40

Trung tâm diều dưỡng NCC

   
 

 Bà Nguyễn Thị Lam

 Giám đốc

 3955 895

 

 Ông Nguyễn Đức Thuật

 P.Giám đốc

 3955 031

 41

Trạm thú y

   
 

 Ông Lê Hữu Nghiệm

Trạm trưởng

 3956 822

 42

Trạm khuyến nông

   
 

 Ông Phan Anh Tú

 Trạm trưởng

 3955 835

43

Kho bạc nhà nước

   
 

 Ông Đinh Xuân Anh

 Giám đốc

 3955 772

 

 Ông Đinh Thị Việt An

 Phó Giám đốc

 3955 771

 44

 Bảo hiểm xã hội Cửa Lò

   
 

 Ông Nguyễn Đình Ngọc

Giám đốc

3949 569

 

 Ông Hoàng Anh Điều

P.Giám đốc

3824 124

< Trang trước  Trang sau >